Skutki przedwczesnej seksualizacji dziecka

Czy wiesz, że w Polsce instytucje powołane do wychowania i ochrony dzieci rozpoczęły świadomą  i instytucjonalną deprawację najmłodszych?

Przedwczesna seksualizacja naraża dziecko na:

– zaburzenia osobowości

– podatność na depresję

– utratę dzieciństwa

– utratę autorytetu rodziców

– seksoholizm już od dzieciństwa.

Według edukatorów seksualnych edukacja seksualna to:

  • w wąskim rozumieniu: dział edukacji biologicznej i oświaty zdrowotnej zajmujący się seksualnością
    i płodnością człowieka, przygotowujący do dorosłego życia
  • w szerszym (i bardziej prawidłowym) rozumieniu – oświata seksualna to wyodrębniony dział interdyscyplinarnej edukacji dotyczącej seksualności człowieka nie tylko w aspekcie biologicznym i zdrowotnym, ale przede wszystkim w aspekcie kulturowym, społecznym, filozoficznym, historycznym, a nawet prawnym
    i politycznym. 

Podczas, gdy Lew Starowicz, którego trudno posądzić o „nieoświecenie” w tej dziedzinie podaje następujące cele wychowania seksualnego dzieci:

1) wychowanie seksualne służy przygotowaniu do przyszłego życia małżeńskiego i rodzinnego, wszechstronnego rozwoju osobowości, samorealizacji w roli męskiej lub kobiecej
2) wychowanie seksualne wiąże się z promocją zdrowia seksualnego: kreowanie pozytywnego modelu seksualnego człowieka, zapobieganie zjawiskom przemocy i nadużywania seksualnego dzieci, przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji, izolacji, segregacji mniejszości seksualnych,
3) jednym z elementów wychowania seksualnego jest uświadomienie seksualne polegające na dostarczaniu racjonalnej wiedzy dostosowanej do płci, wieku i wrażliwości danej osoby.

Lew Starowicz podkreśla, że optymalnym miejscem i formą wychowania seksualnego jest szczęśliwy dom rodzinny, udane małżeństwo rodziców, uzyskanie od rodziców (!) informacji o sprawach seksu. Z każdą fazą rozwoju psychoseksualnego człowieka wiążą się również charakterystyczne dla niej treści i formy wychowania seksualnego.
W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym postulowane treści wychowania seksualnego sprowadzają się do kilku ważniejszych zagadnień: tajemnicy inności budowy płci, tajemnicy rodzicielstwa (zapłodnienia, ciąży, porodu), zapobiegania przemocy seksualnej, właściwej postawy wobec seksualności dziecka.
Wychowanie seksualne dzieci w wieku przedszkolnym, poza czynnikami związanymi ze środowiskiem rodzinnym (miłość, poczucie bezpieczeństwa i identyfikacji płciowej) wiąże się ze
świadomymi działaniami rodziców opiekujących się dzieckiem.

Na podstawie “Słownika Encyklopedycznego Miłość i Seks” Wydawnictwa Europa. Autor – Lew Starowicz. ISBN 83-87977-17-9. Rok wydania 1999.

KONTAKT

Napisz do nas..

Wysyłanie

© Kibicuj Rodzinie 2015 - strona w wersji testowej

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?